Prp (Platelet Rıch Plasma) 1970’lerde fikir olarak ortaya atılmıştır. Otolog PRP ilk kez 1987’de açık kalp ameliyatında kullanılmıştır. 1998’de diş cerrahisinde ve hemofilik hastalarda kullanılmaya başlandı.

Prp (Platelet Rıch Plasma) 1970’lerde fikir olarak ortaya atılmıştır. Otolog PRP ilk kez 1987’de açık kalp ameliyatında kullanılmıştır. 1998’de diş cerrahisinde ve hemofilik hastalarda kullanılmaya başlandı.

PRP kullanımının toplumda bu kadar kabul görmesi 2009 da Super Bowl Pittsburgh Steelers oyuncusunun geçirdiği spor yaralanmasına borçludur.

Oyuncu PRP ile tedavi edilir ve final maçına yetişir. Bu olay The New York Times’ta haber olunca PRP’nin de kaderi değişir.

PRP Nedir?

 • PRP (Platelet Rich Plasma) Trombositten Zengin Plazma adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir.
 • PRP, zenginleştirilmiş bir trombosit kaynağı olarak, doku ve kemik iyileşmesini teşvik eden bir çok büyüme faktörlerini ve sitokinleri içeren plazmaya denir.


KAN & PRP İÇERİĞİ

 • Kanın içeriği +93 % RBCs
 • 6 % Trombositler
 • 1 % WBCs
 • Plazma
 • PRP içeriği
 • 94 % Trombositler ve Plazma
 • 5 % WBCs

PRP Nasil Etki Eder?

 • Yumuşak doku hasarına vücudun ilk cevabi trombositleri çağırmaktır.
 • Büyüme ve iyileşme faktörleriyle yüklü trombositler tamir elemanlarını ve kök hücrelerini hasarli bölgeye çekmeyi başlatır. Ayrıca yeni damarların oluşmasına katkıda bulunarak o bölgenin kanlanmasını artırır.
 • Kanlanmanın artması hasarlı bölgenin daha iyi beslenmesi ve zararlı artıkların daha iyi atılması anlamına gelir.
 • PRP’nin ilginç bir özelliği de oldukça dengeli bir büyüme faktör kokteyli olmasıdır. PRP ile ihtiyaç duyulan faktörlerin tamamına yakını sağlanmış olur.

PRP Endikasyonları

 • Spor yaralanmaları (tendonapati, tendon yırtıkları, kıkirdak hasarları vb..)
 • Osteoartrit
 • Anti-Ageing uygulamaları
 • Kırışıklar ve Cilt Yenileme
 • Saç Ekimi ve Saç Dökülmesi
 • Yanık Tedavisi
 • Yara Tedavisi
 • Diş uygulamaları

Her PRP’nin Sonuçları Aynı Mıdır?

PRP Kitleri genel olarak ikiye ayrılır;

Düşük Konsantrasyonlu Kitler: Tam kandaki trombosit miktarına göre 2-3 kat fazla trombosit konsantrasyonu elde edebilen kitler. (Tek Santrifüjle elde edilen, genelde laboratuvar tüpü görünümündeki ve özel ayırıcı jel içeren kitler)

Yüksek Konsantrasyonlu Kitler: Tam kandaki trombosit miktarına göre 5-9 kat fazla trombosit konsantrasyonu elde edebilen kitler. (Çift Santrifüj yöntemini kullanan ve genelde mekanik olarak ayrıtırma ve zenginleştirme yapan kitler)

Yaygın PRP Uygulama Alanları

 • Eklem kireçlenmesi (Osteoartrit): Diz, omuz, kalça, boyun ve bel osteoartriti
 • Omuz ağrilar: Rotator manson yaralanmalar dikenli veya dikensiz) yaralanmaları.
 • Kronik plantar fasiit (topuk dikenli veya dikensiz)
 • Ön çapraz bağ yaralanmaları
 • Tenisçi ve golfçu dirseği
 • Ayak bileği burkulmaları
 • Tendinitler
 • Bağ zorlanmaları
 • Menisküs yırtığı
 • Kas romatizması
 • Pelvik ağrı ve instabilite
 • Boyun ve bel ağrıları

Her PRP’nin Sonuçları Aynı mıdır?

 • Daha yüksek Trombosit konsantrasyonu ile daha fazla büyüme faktörü elde etmek ve daha iyi klinik sonuç almak daha olası gözükmektedir.
 • İkinci parametre elde edilen PRP’nin beyaz kan hücreleri içerip içermediğidir. Beyaz kan hücrelerini de içeren PRP uygulamaları, içermeyen PRP uygulamalarından daha farklı bir biyolojik aktiviteye sahiptir.

Düşük konsantrasyonlu PRP Kitleri tam kanı iki farkli komponente ayrıştırır. Kırmızı kan hücreleri ve içeriğinde trombositleri de barındıran plazmadır.

Yüksek konsantrasyonlu PRP Kitleri ise tam kanı üç farklı komponente ayıştırır. Kırmızı kan hücreleri, içeriğinde trombositleri de banındıran plazma ve BUFFY COAT. Buffy Coat, Trombositleri ve Beyaz Kan Hücrelerini içerir

Buffy Coat

Buffy Coat; iyileşme sürecini optimize eden hücreleri ve proteinleri içeren zengin bir kaynaktır. Bunlar;

 • Büyüme Faktörleri
 • Trombositler
 • Beyaz Kan Hücreleri
 • Sitokinler ve Adhezyon Molekülleri
 • CD34+ Hücreleri
 • PRP tedavisinde kullanılan PRP Kit’leri; ayırdıkları trombosit miktarları, elde edilen PRP plazmasında Buffy Coat ve beyaz kan hücrelerinin bulunup bulunmadığına göre farklılık gösterir.
 • Dolayısıyla klinik sonuçlarıda her PRP Kit’in farklılık göstermektedir.

‘’Her PRP Kit’inin klinik sonuçları aynı değildir.‘’

 • Yapılan çalışmalarda laboratuvar tüpleriyle yeterli miktarda trombosit sayısına ulaşılamadığı gösterilmiştir.

PRP tedavisinde optimal klinik sonuçları elde etmek için mutlaka yüksek trombosit konsantrasyonlu PRP Kit’leri kullanılmalıdır.

Etin Bir PRP Terapisi Nası Olmalıdır?

Etkin bir PRP Terapisini tanımlamak için birçok daha farklı parametrenín dikkate alınması gerekmektedir;

 • Uygulamada kullanılan PRP Kit’ in, tam kandaki trombosit sayısına göre, trombosit konsantrasyonunu kaç kat arttırdığı.
 • Beyaz kan hücrelerini içerip içermediği.
 • Antikoagülan kullanılıp kullanılmadiğı.
 • Trombositlerin dışardan aktive edilip edilmediği.

Bir PRP Terapisinin etkili olabilmesi için bazı şartlar taşıması gerektiği klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu şartlar;

 • Hücre migrasyonu için scaffold ( Kolajen Yapı İskeleti ) içermesi,
 • Kemiğe veya yumuşak dokuya dönüşebilen progenitor hücreler içermesi,
 • Tamir ve yeniden yapılanma sürecini modüle edecek sinyal proteinlerini içermesidir. Bu bahsedilen anahtar hücreler “Buffy Coat” katmaninda bulunmaktadır.

Prp Terapisinde Etkin Doz Nedir?

Nolmal kosullarda insan kanında yaklaşık trombosit miktarı mikrolitrede 150.000-350.000 civarındadır.

Yapilan klinik çalışmalarda PRP tedavisinde etkin bir tedavi sağlamak icin trombosit miktarının tam kandaki değerinin en az 4-5 kat arttırılması gerekliliği vurgulanmıştır.

İnsanda ortalama trombositin tam kandaki değerini mikrolitrede 200.000 olarak kabul edersek, PRP solüsyonundaki trombosit miktarı mikrolitrede 800.000-1.000.000 olmalıdır

Klinik sonuclarda optimal etkiyi almak cin PRP’de terapötik doz miktarı bu olmalıdır.

Sonuç olarak;

PRP (Platelet Rich Plasma) platelet (trombosit) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması averilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Modern tıpta “ortobiyolojikler” adı ile yeni gelişen bir tedavi seçeneğidir. Bu tedavide amaç vücudun kendi tamir ve yenileme yeteneğini uyarmaktır. Ortobiyoloji yeni gelişen bir bilimdir ve biyolojik yollardan elde edilen materyallerin uygulanması ile kemik ve doku iyileşmesinin uyarılması hedeflenmektedir. Hastalardan alınan kan, santrüfüj işlemi uygulandıktan sonra özel bir tüp içinde bir jel yardımıyla kırmızı kan hücrelerini beyaz hücrelerden ve plazmadan ayrıştırabilmektir. Bu plazma bir kez elde edildikten sonra hastanın saçlı derisine ya da cildinin çeşitli bölgelerine farklı yollarla verilmektedir. Plateletler veya diğer adıyla trombositler vücudumuzdaki hasarlı dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan büyüme faktörlerini yapısında barındıran kan bileşenleridir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda, kanımız plateletleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır .PRP uygulamasının amacı ise bu hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olan çok daha fazla sayıda plateleti verebilmektir. PRP ile elde edilen plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır

Böylece yaşlı ve hasar görmüş deri ve altdermal dokular uyarılarak yenilenir, böylece yeni bir dermis üretmek üzere biyolojik stimülasyon başlar. Hastanın kendi kanının işlemden geçirilip hastaya tekrar verilmesi güvenilir bir uygulamadır. Bu işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır yani dışarıdan da herhangibir mikroorganizma için bulaşma riski yoktur.

Aktive olmuş trombositlerden büyüme faktörlerinin salınımı ilk 10 dakika içinde başlar ve bir saat içinde tamamlanır. Bu nedenle hazırlanmış PRP konsantrasyonu, 10 dakika içinde gerekli alana uygulanmalıdır16. Uygulama tekniği, mezoterapi tekniği ile aynıdır. İnjeksiyonlar yüzeyel intradermal injeksiyonlar şeklinde yapılmaktadır.


Prp (Platelet Rıch Plasma) 1970’lerde fikir olarak ortaya atılmıştır. Otolog PRP ilk kez 1987’de açık kalp ameliyatında kullanılmıştır. 1998’de diş cerrahisinde ve hemofilik hastalarda kullanılmaya başlandı.