1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde 2000-2004 yılları arasında KBB ve Baş Boyun Cerrahisi ihtisası yaparak, Dokuz Eylül Üniversitesi KBB Anabilim dalında , tez danışmanı Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz önderliğinde; Uyku Apnesi ve Horlama ile ilgili olarak çok geniş sayıda hasta üzerinde çalışmalarda bulunmuş, tezini de bu konu üzerinde yazmıştır (2004). 

2001 yılından itibaren ilgi alanı olan Rinoloji üzerine yoğunlaşmaya başlayan Op. Dr. Cem Karas, ardından uzman olarak Dokuz Eylül Üniversitesi KBB anabilim dalında görev almıştır. Vatani Görevini Gelibolu Askeri Hastanesinde 2005 yılında yaptığı dönemde rinolojiyle daha çok ilgilenmiş ve bu süre zarfında şu anda popülerlik kazanan birçok tekniği gerçekleştirdiği 700'e yakın operasyon ile uygulama ve karşılaştırma olanağı bulmuş ve bu alanda uzmanlık kazanmıştır. 
2006 - 2017 yıllarında Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük KBB hastanesi EKOL KBB HASTANESİ’nin kuruluşunda yer almış ve 11 yıl boyunca hastanenin kurucu başhekimi olarak, tüm KBB ve Baş Boyun Cerrahisi operasyonlarını gerçekleştirmiş (daha çok rinoloji ve facial plastik cerrahi olmak üzere) 20000'e yakın sayıda KBB ameliyatı gerçekleştirmiştir. 
2006-2017 tarihleri arasında , EKOL KBB hastanesinde; alanında uzman profesör hocalarımız;

PROF. DR. ATAMAN GÜNERİ
PROF. DR. HALİS ÜNLÜ
PROF. DR. ALİVEFA YÜCETÜRK 
PROF. DR. ERDOĞAN İNAL
PROF. DR. ADNAN ÜNAL

gibi değerli hocalarımız ile beraber çalışma fırsatı yakalamış, mesleki eğitimine klinik içi eğitimler ile devam etmiştir.

2006 - 2017 yılları arasında 11 yıllık yoğun çalışma temposu sonrasında, kazanmış olduğu bilgi birikim ve tecrübelerle kariyerine serbest hekim olarak devam etmiştir. 
Ülkemizdeki, yüz plastik cerrahi derneği, KBB ve başboyun cerrahisi derneği, rinoloji derneği üyeliği  yanı sıra Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Akademisi(EAFPS) üyesidir.
Op. Dr. Cem Karas Hollanda’da Amsterdam Üniversitesinde Prof. Dr. Gilbert TRENITE yönetiminde Estetik Burun Cerrahisi konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 
Amerika’da SanDiego ve Hollywood’da Amerikan Fasial Plastik Cerrahi Akademisinde yüz güzelleştirme ve gençleştirme konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir.