İnfluenza (grip) çok eski zamanlardan beri bilinen ve sık görülen bir hastalık. İlk kez MÖ 412’de Hipokrat tarafından tanımlanmış

Çevremizde pek çok insan son günlerde yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri yaşıyor. Özellikle çocuklarda yatağa düşüren ve hastanede kalma nedenleri arasında ilk sıralara yükselen bu tablo, influenza adı verilen bir virüsten kaynaklanıyor. Kış aylarında salgınlara sebep olan influenza enfeksiyonu, genel olarak solunum yoluyla bulaşıyor. Özellikle de çocuklar için günlük hayatta temas edilen yüzeylerin ortak kullanımı risk nedenleri arasında. İnfluenza enfeksiyonu sağlıklı çocuklarda hafif şekilde atlatılabilirken nadiren de olsa ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

İnfluenza (grip) çok eski zamanlardan beri bilinen ve sık görülen bir hastalık. İlk kez MÖ 412’de Hipokrat tarafından tanımlanmış. İnfluenzaya benzer ilk pandemi ise 1580’de yaşanmıştır. O zamandan günümüze üç tanesi 20.yüzyılda gerçekleşmiş, 31 ayrı muhtemel influenza pandemisi bildirilmiştir. İnfluenza virüsünün A, B ve C olarak üç anatipi ve çok sayıda alt tipi vardır. İnsanlarda en fazla görülen A ve B türüdür.

Tip A bütün yaş gruplarında orta ve şiddetli derecede hastalığa neden olurken, tip B hafif epidemilere yol açar ve daha çok çocukları etkiler. Tip C insanlarda sık görülmez ve epidemiye neden olmaz. İnfluenza, enfekte kişilerin virüs taşıyan solunum salgılarının damlacık yoluyla virüse duyarlı kişiye geçmesi ile bulaşır. 1~3 gün arasında kuluçka süresi vardır.

İnfluenza, akut solunum yolu hastalığı oluşturur. Klinik olarak diğer akut solunum yolu enfeksiyonu yapan etkenlerden ayırt edilemez. Ani başlayan ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanması ya da akması, baş ağrısı, gözlerde sulanma, kas ağrısı ve halsizlik belirtileri olabilir. Yaklaşık olarak 1-2 haftalık bir sürede tamamen iyileşme olur ancak yaşlılar, çocuklar ve diğer duyarlı gruplarda pnömoni gibi ağır komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Korunma, ancak bağışıklama ya da ilaçla olabilir.

Virüs replikasyonunu yavaşlatan Amantadin ve Rimantadin ilaçla korumada kullanılmaktadır. İlaçla koruma epidemiden önce ya da sırasında, bağışıklama yapılmamış ve riskli gruplara yönelik olarak uygulanır ve hastalığı %70-90 olasılıkla önler. Bulaştıktan sonraki 48 saat içinde uygulanmasının hastalığın bulgularının şiddetini azalttığı belirtilmektedir.

Aşılanmamış ancak hastalığı çok ağır geçirebileceği düşünülenler, riskli gruba bakım verenler, immün yetmezliği olanlar, aşıya alerjisi olanlar ve salgın kuşkusu olduğunda toplu yaşanan yerlerde yaşayanlar ilaçla koruma kişiler olarak sınıflandırabilir.

İnfluenzaya karşı bağışıklama için inaktive virüs aşısı geliştirilmiştir. Aşı hastalığın ağır geçmesini ve komplikasyonlarını önler. Aşı bir sezon önce dolaşan virüsler temel alınarak hazırlanır. Aşının etkinliği virüsün antijenik yapısını hızlı değiştirmesi nedeniyle ancak %70-90 düzeyindedir.

Aşı etkinliğinin görece düşük olması ve komplikasyonların özellikle belli gruplarda sık görülmesi nedeniyle influenza bağışıklamasında öncelikli gruplar tanımlanmıştır:

 1. 65 yaşın üzerindekiler,
 2. Yaşlı bakım evinde kalanlar,
 3. Astımlı çocuklar, kronik kardiopulmoner hastalığı olanlar,
 4. Diabet, renal bozukluk ya da immun yetmezliği olanlar,
 5. Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar (Reye Sendromu olasılığı),
 6. İnfluenza sezonunda gebeliğinin ikinci ya da üçüncü trimesterinde olacak kadınlar,
 7. Grip virüsünü riskli gruplara taşıyabilecek kişiler: Sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde
  çalışanlar, ev ziyareti yapanlar, grip açısından riskli kişinin ev halkı,
 8. HIV ile enfekte kişiler yer almaktadır.
  Bu öncelikli grupta olmayan ancak aşılanmak isteyenlere de aşı yapılabilir.

İnfluenza aşılamasında dikkat edilecek noktalar:
•Aşı olası influenza sezonundan önce eylül-kasım aylarında yapılmalıdır.
•Diğer aşılarla (pnömokok, MMR, Hemofilus influenza B ve OPV) birlikte yapılabilir, ancak farklı bölgelerden kas içine uygulanmalıdır.
•Aşı dokuz yaşından küçüklere bir ay ara ile iki doz yapılmalıdır. Emziren anneler aşı olabilir.

Aşının yapılmaması gereken durumlar:
• Altı aydan küçük bebeklere,
• Yumurta alerjisi olanlara,
• Yüksek ateşi olan erişkinlere aşı uygulanmamalıdır.
Aşı uygulamasından sonraki 6-12 saatte ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi yan etkiler olabilir. Yan etkiler 1-2 gün sürer, ender olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

• Aşılanma influenzadan korunmada en etkin yoldur.
• Bulaşmayı önlemek için öksürme, aksırma sırasında ağız ve burun mendille kapatılmalı, kâğıt mendil çöpe atılmalıdır.
• Grip olan kişiler başkaları ile yakın temastan kaçınmalı, hastalığın bulaşıcı olduğu dönemde işe ve okula gitmemelidir.
• Grip olanların maske takması (cerrahi maske, standart maske) diğer insanlara bulaşmanın önlenmesine yardımcı olacaktır.
• Hasta kişilerle tokalaştıktan veya solunum salgıları bulaşmış yüzeylerle temastan sonra göz, burun veya ağza dokunmak bulaşmaya neden olabilir. Çevremizdeki sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri gibi yüzeylerin sık sık temizlenmesi önerilir.
• Ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması hastalıktan korunmaya yardımcı olur.
• Antiviral ilaçlar hastanın şikâyetleri başladıktan sonraki 48 saat içinde hatta ilk 24 saat içinde kullanılırsa etkili olabilmektedir. İlk 48 saatten sonra bu ilaçları kullanmanın hastalığı iyileştirdiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.
• Yatak istirahati, bol sıvı alınması, hastanın odasının sık sık havalandırılması da tedavinin kısa sürede başarıya ulaşmasında etkilidir.


İnfluenza (grip) çok eski zamanlardan beri bilinen ve sık görülen bir hastalık. İlk kez MÖ 412’de Hipokrat tarafından tanımlanmış