Okul çağındaki çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının sadece çocukların günlük yaşamını değil, gelişimini ve öğrencilik hayatını da olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıkların çocuklardaki uyku düzeninden gelişim geriliğine, idrar kaçırmadan davranış bozukluğuna kadar pek çok olumsuzluğa neden olmaktadır.

Okul çağındaki çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının sadece çocukların günlük yaşamını değil, gelişimini ve öğrencilik hayatını da olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıkların çocuklardaki uyku düzeninden gelişim geriliğine, idrar kaçırmadan davranış bozukluğuna kadar pek çok olumsuzluğa neden olmaktadır.

Okul çağındaki çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarına karşı tedbirli ve bilinçli olunması gerekmektedir. Bunlar arasında bademcik, geniz eti büyümesi ve kulakta sıvı birikmesi oldukça önemli. Öyle ki bu hastalıklar sık görülmeye başlayınca çocukların uyku düzeni bozuluyor ve gelişme geriliği de ön plana çıkıyor. Özellikle sağlıklı büyümeleri için anne babalar olarak her türlü tedbiri alır, onları olası hastalıklardan koruruz. Ancak bazı durumlarda daha dikkatli ve erken davranmak, çocuklarımızın gelişimi açısından daha da önemlidir. Çocukluk döneminde orta kulakta sıvı toplanması, yani tıptaki ismiyle ‘serözotit‘ hastalığı oldukça sık görülen bir durumdur. Hastalığın ilk evresinde çocukta hafif bir işitme kaybı olabilir. Kulakta ağrı, ateş, akıntı gibi yakınmalar yoktur. Orta kulak boşluğu normalde havayla doludur. Burun arkasındaki geniz ile kulak arasında havalanma görevini yapan östaki borusu sayesinde orta kulaktaki hava basıncı dış ortamdaki basınçla eşitlenir. Çocuklarda kulak ile geniz arasındaki mesafenin kısa oluşu ve anatomik olarak geniz eti büyüklüğü, sık geçirilen enfeksiyonlar ve alerjik yapı, kulak sıvısı oluşumunun küçük yaşlarda daha sık görülmesinin nedenleri arasındadır. Okul çağındaki çocukların yaşıtlarından geri kalmaması için zaman zaman doktora başvurulması gerekmektedir.

Çocuklarda burun akıntısı ve çocuklarda geniz eti büyümesi nin oldukça sık karşılaşılan durumlar olmaktadır. Tedavi sürecinde çocukların alerji yönünden değerlendirilerek testleri yapılması gerekir. Çocuklardaorta kulakta sıvı birikmesi uzun süreli ilaç tedavileriyle ortadan kaldırılabilir. Ancak östaki borusunun tıkanmasına neden olan geniz eti ve bademcik büyüklüğü durumlarında ve ilaç tedavisinin etki etmediği durumlarda cerrahi uygulama yapılması gerekir. Orta kulakta sıvı toplanması nedeniyle kulak zarına yerleştirilen havalanma tüpü ameliyatları sık yaptığımız ve işitme kaybını düzelten bir operasyondur. Yerleştirilen tüp 3-6 ay gibi bir süre sonunda kendiliğinden çıkmaktadır. İleride kalıcı bir işitme bozukluğuna yol açmamak ve özellikle eğitim yıllarındaki çocuklarımızı yaşıtlarından geri bırakmamak için işitme konusunda uyanık olmalı ve geç kalmadan doktora başvurmalıyız.


Okul çağındaki çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının sadece çocukların günlük yaşamını değil, gelişimini ve öğrencilik hayatını da olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıkların çocuklardaki uyku düzeninden gelişim geriliğine, idrar kaçırmadan davranış bozukluğuna kadar pek çok olumsuzluğa neden olmaktadır.